Prařeč potvrzena - borejština


babylonLidé v době před pádem biblické babylónské věže opravdu mluvili společným jazykem

Vědci potvrdili mýty, že lidé kdysi mluvili jediným společným jazykem. Sovětští jazykovědci Svityč a Dolgopolskij provedli stovky analýz a podařilo se jim prokázat, že zhruba před 10 000 př. n. l. hovořili lidé v Evropě, Asii a Africe jednou jedinou řečí. Tento jazyk nazývaný borejština byl nejen univerzální dorozumívací prostředek, ale zároveň tvořil dokonale logický a mluvnicky ošetřený systém.
Jazykovědci si dali tu práci, že srovnávali kořeny slov ve všech evropských a asijských jazycích i nářečích včetně těch vymřelých. A našli shodu u 600 slov z nichž odvodili jazyk Borejštinu. Dobu rozšíření tohoto jednotného jazyka od Pyrenejí po Japonsko a od Skandinávie po Arabský poloostrov a Indii stanovili na zhruba –12 tisíc let. Zajímavá shoda třeba s nejstaršími datacemi pyramid. A taky s odstraněním jakési překážky v Atlantickém oceánu a tím i průniku Golfského proudu k Evropě. Borejština má ještě jedno překvapení, počítá v dvojkové soustavě. Borejština musela být velmi výstižný jazyk, musela dokázat poměrně malým počtem slov vyjádřit pestrou škálu věcí.

Zdroje: Květy 6/2005, str. 23
Internet

« univerzální mezinárodní jazyk